V+V / Wedding 

 

Odessa, Ukrain.

photo Matis Olga